Rabu, 23 November 2011

Perkahwinan bertentangan undang-undang perlu didaftarkan

Secara prinsipnya, suatu perkahwinan yang dilangsungkan bertentangan atau melanggar undang-undang tidak boleh didaftarkan. Walaubagaimanapun, jika dapat dibuktikan bahawa perkahwinan yang dilangsungkan tersebut adalah sah sebagaimana peruntukan Hukum Syarak, maka perkahwinan tersebut masih boleh didaftarkan dengan syarat Mahkamah Syariah telah mengeluarkan Perintah mengesahkan perkahwinan tersebut. Jadi, untuk menentukan samada perkahwinan yang dilangsungkan berlawanan dengan undang-undang sah atau sebaliknya, perkahwinan tersebut perlulah di rujuk di Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Setelah Mahkamah Syariah mengesahkan pernikahan tersebut melalui Perintah, maka Perintah tersebut perlulah dibawa ke Pejabat Agama berhampiran untuk urusan pendaftaran pernikahan.

Perlu diketahui bahawa apabila kes telah dirujuk ke Mahkamah, maka beban pembuktian bagi membuktikan pernikahan wujud adalah terletak kepada Pemohon bagi membuktikan bahawa pernikahan yang dilangsungkan tersebut adalah selaras dengan kehendak Hukum Syarak.

Dalam menentukan samada sesuatu pernikahan tersebut berdasarkan Hukum Syarak atau sebaliknya, syarat-syarat rukun-rukun nikah adalah sangat penting untuk dipenuhi tanpa gagal. Untuk syarat-syarat Rukun Nikah, Sila Rujuk http://peguamsyarie-farihah.blogspot.com/2011/03/tahukah-anda-rukun-rukun-nikah.html

Sekiranya perkahwinan dilangsungkan di Thailand, Sijil Nikah dan Surat Pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Thailand bukanlah bukti yang kuat bagi menyokong permohonan pengesahan nikah di Mahkamah. Mahkamah masih memerlukan bukti-bukti lain bagi menyokong keterangan Pemohon.

Wali pernikahan, jurunikah dan saksi-saksi pernikahan adalah individu-individu yang sangat penting untuk tampil ke Mahkamah bagi memberikan keterangan bagi menyokong permohonan Pemohon (pasangan pengantin iaitu suami atau isteri) bagi membuktikan keesahan pernikahan yang dilakukan tersebut berdasarkan Hukum Syarak. Namun, malangnya kebanyakan saksi-saksi ini gagal dipanggil oleh Pemohon yang menyebabkan Pemohon gagal membuktikan pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan Hukum Syarak yang menyebabkan Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkahwinan. Akibatnya, pernikahan tersebut terpaksa difaraqkan (dipisahkan) oleh Mahkamah dan Pemohon hendaklah melakukan akad nikah sekali lagi yang menepati undang-undang dan Hukum Syarak.

Jika sekiranya pasangan yang melakukan pernikahan bertentangan undang-undang mengabaikan urusan pendaftaran pernikahan ini, maka kesannya pasangan ini berkemungkinan akan menghadapi masalah di kemudian hari yang bukan sahaja berkaitan status perkahwinan, tetapi juga berkaitan nasab dan urusan pembahagian harta pusaka.


Selasa, 4 Oktober 2011

Kesan perkahwinan tanpa restu ibu bapa

Sebelum ini saya ada membincangkan berkaitan Perkahwinan tanpa Pengetahuan dan Restu Ibu bapa (http://peguamsyarie-farihah.blogspot.com/2011/07/perkahwinan-tanpa-pengetahuan-dan-restu.html)

Kali ini saya suka untuk berkongsi pengalaman rentetan peristiwa kesan perkahwinan yang dilakukan tanpa pengetahuan dan restu ibu bapa.

Bukan niat saya untuk menuding jari kepada mana-mana pihak tetapi apa yang saya kongsikan ini adalah dari pengalaman saya untuk pengajaran kita bersama.

Sepanjang saya mengendalikan kes berkaitan perkahwinan tanpa restu ibu bapa ini, ada dua (2) kes yang hampir sama keadaannya dimana kedua-dua pasangan suami isteri ini bernikah di luar negera tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Apabila ibu bapa mengetahui, ibu bapa pihak perempuan sangat-sangat membantah pernikahan mereka dan bapa sebagai wali memfailkan Permohonan Faraq Nikah di Mahkamah kerana haknya sebagai wali perkahwinan telah dinafikan.

Semasa kes masih lagi dalam prosiding Mahkamah, anak perempuan (isteri) telah mengalami keguguran. Pelbagai tohmanan dilemparkan kepada anak perempuan tersebut oleh keluarga pihak perempuan dengan mengatakan keguguran tersebut adalah disebabkan derhaka dan tidak mendapat restu ibu bapa.

Peristiwa yang sama juga berlaku untuk kes yang kedua yang mempunyai situasi yang sama dengan kes yang pertama. Walaubagaimanapun, ibu bapa perempuan yang membantah tersebut masih lagi belum mengetahui bahawa anak perempuannya keguguran.

Sejenak saya berfikir, adakah peristiwa yang berlaku ini adalah satu kebetulan atau satu hukuman akibat mengecewakan hati dan perasaan ibu bapa? Bagaimana kebahagiaan boleh dicapai jika ibu bapa tidak merestui perkahwinan dan mengeluarkan kata-kata (doa) yang tidak baik untuk anak-anak? Sama-samalah kita fikirkan... 

Khamis, 29 September 2011

Di Mahkamah Syariah manakah Pemohon/Plaintif perlu failkan tuntutan?

Sesuatu tuntutan atau permohonan hendaklah difailkan di Mahkamah Syariah di mana Pemohon/Plaintif tinggal atau bermastautin. Sekiranya alamat tempat tinggal atau mastautin berlainan dengan alamat yang tertera dalam kad pengenalan Pemohon/Plaintif, maka satu Surat Akuan Mastautin perlu diperolehi Pemohon/Plaintif di Masjid yang berdekatan tempat tinggal.

Alamat tempat kerja atau pejabat tidak boleh digunapakai sebagai alamat permohonan kecuali Pemohon/Plaintif tinggal di alamat tersebut.

Walaubagaimanapun, sesuatu tuntutan pasca penghakiman dimana sudah terdapat Perintah dikeluarkan oleh Mahkamah, Maka, sebarang tuntutan berkaitan perlaksaan atau mengubah Perintah tersebut hendaklah dilakukan di Mahkamah yang mengeluarkan Perintah tersebut.

Untuk kes harta sepencarian, tuntutan hendaklah difailkan di Mahkamah yang mensabitkan perceraian pihak-pihak. Contohnya, jika kes cerai disabitkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, maka tuntutan Harta Sepencarian hendaklah difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur walaupun Plaintif tinggal di Selangor.
 

AKTA-AKTA YANG BERKUATKUASA DI MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

1) Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993(Akta 505)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/938ea6c8aaeafd78482571fe0011dedd?OpenDocument

2)  Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument

3) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/fa067c5bcc0dbabe48256fd3000c868d?OpenDocument

4) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/bb86c652310c6ff8482570820008148a?OpenDocument

5) Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 560)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/fe7ccc4648611a53482570820008147e?OpenDocument

6) Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 559)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/d31866f9fa58ec974825708200081476?OpenDocument

7) Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jenayah) 1965 (Akta 355)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/30fc8a06c5f8b8d6482572dd0017edb6?OpenDocument

Gelaran pihak-pihak di Mahkamah Syariah

Di Mahkamah Syariah terdapat dua (2) jenis tindakan yang difailkan di Mahkamah iaitu Saman dan Permohonan.

Untuk kes yang tindakannya dimulai  dengan Saman, pihak yang menuntut dipanggil sebagai "Plaintif" manakala pihak yang dituntut atau kena tuntut dipanggil sebagai "Defendan".

Bagi kes yang dimulai dengan tindakan Permohonan, orang yang memohon dipanggil sebagai "Pemohon" manakala yang dituntut sebagai "Responden".

Dalam kes yang melibatkan rayuan, orang yang merayu dipanggil sebagai "Perayu" dan pihak satu lagi dipanggil sebagai "Responden".

Khamis, 14 Julai 2011

Perkahwinan tanpa pengetahuan dan restu ibubapa

Sepanjang saya mengendalikan kes-kes kekeluarga Islam di Mahkamah Syariah, saya telah menemui beberapa kes yang agak menarik perhatian saya berkaitan perkahwinan yang dilakukan tanpa pengetahuan dan restu ibubapa yang boleh saya kongsi bersama-sama untuk kita mengambil pengajaran disebalik setiap peristiwa.

Kes pertama yang saya temui ialah dimana perkahwinan dilangsungkan diantara seorang perempuan warganegara Malaysia dengan lelaki warga asing. Perkahwinan ini dilakukan di negara pasangan lelaki. Semasa berkahwin status perempuan adalah anak dara, masih lagi menuntut di Universiti luar negara manakala  status pasangan lelaki ialah telah berkahwin. Ini ialah pernikahan poligami. Perkahwinan dilangsungkan tanpa pengetahuan apatahlagi restu dari ibubapa gadis. Apabila pulang sahaja ke Malaysia,  ibubapa gadis ini mendapat tahu dari lelaki tersebut bahawa dia telah berkahwin dengan anak perempuan mereka di negara lelaki tersebut. Berita ini amat memeranjatkan ibubapa perempuan tersebut  dan ibubapa tersebut telah menghalang lelaki ini untuk terus berjumpa dengan anak perempuan mereka. Rentetan itu, lelaki ini telah membuat permohonan pengesahan pernikahan di Mahkamah Syariah. Dalam permohonan pengesahan nikah ini, perempuan tersebut tidak bersetuju pernikahan yang dilangsungkan tersebut disahkan oleh Mahkamah dengan alasan semasa pernikahan, beliau diberi pengaruh yang tidak wajar oleh lelaki tersebut.

Kes yang kedua ialah dimana pasangan ini melangsungkan perkahwinan di negara jiran tanpa mengikut prosedur undang-undang negara jiran tersebut. Perkahwinan hanya dilakukan disebuah hotel. Perkahwinan juga dilakukan tanpa pengatahuan dan restu ibubapa. Status perempuan adalah anak dara dan merupakan seorang yang berpendidikan tinggi dan bekerja sebagai pensyarah. Perempuan adalah warganegara Malaysia manakala lelaki bukan warganegara. Perkahwinan ini juga adalah perkahwinan poligami. Apabila ibubapa perempuan ini mendapat tahu anak mereka telah bernikah dengan lelaki tersebut, ibubapa perempuan ini juga marah. Lelaki tersebut telah memfailkan permohonan pengesahan pernikahan di Mahkamah Syariah untuk mendapatkan haknya. Permohonan telah dibantah oleh perempuan tersebut.

Kes yang ketiga ialah perkahwinan diantara wanita warganegara Malaysia dengan lelaki bukan warganegara. Perkahwinan ini dilakukan di negara lelaki tersebut. status perempuan ialah anak dara manakala lelaki adalah bujang. Pernikahan ini dilakukan di negara lelaki tersebut tanpa pengatahun dan izin bapa perempuan kerana perhubungan mereka telah dibantah keras oleh ayah perempuan tersebut dengan alasan lelaki tersebut tidak sekufu dengan anak perempuannya. Perempuan ini bekerja sebagai pensyarah tahap pendidikan ialah PhD.Lelaki bekerja sebagai guru. Pasangan memohon Mahkamah mengesahkan pernikahan mereka tetapi ayahnya membantah dan memohon supaya pernikahan mereka difaraqkan.

Kes yang keempat pula ialah perkahwinan diantara pasangan warganegara malaysia yang dilangsungkan di negara jiran kerana perhubungan mereka mendapat tentangan yang hebat dari ibubapa gadis. Perempuan  masih lagi menuntut di Universiti tempatan. Pasangan ini juga memfailkan permohonan pengesahan pernikahan tetapi dibantah oleh ayahnya.

Daripada keempat-empat kes yang saya kongsikan ini, apakah yang dapat anda semua lihat dan simpulkan? Mengapa perkahwinan di luar pengetahuan ibubapa berlaku? Ingin saya menarik perhatian anda semua bahawa perkahwinan yang saya kongsikan ini adalah berlaku dikalangan wanita-wanita yang berpendidikan tinggi. Apakah wanita-wanita ini yang salah kerana berkahwin tanpa pengetahuan ibubapa atau lelaki-lelaki yang memujuk mereka berkahwin atau ibubapa gadis yang bersalah kerana tidak merestui perhubungan anak meraka? Siapakah yang bersalah? Adakah ini yang dinamakan kuasa cinta?Apakah cinta itu begitu sangat mempengaruhi sehingga orang yang berpendidikan melupakan ibubapa untuk berkahwin dengan lelaki pilihan mereka? Apabila sangat mencintai, ibubapa tidak merestui, maka perkahwinan dilakukan tanpa pengetahuan ibubapa? Apakah anak gadis ini berdosa kerana berkahwin tanpa restu keluarga? Adakah Islam menggalakkan berkahwin tanpa restu keluarga? Apakah jalan yang terbaik apabila ibubapa tidak merestui perkahwinan? Apakah Islam membenarkan bercinta sebelum berkahwin? Adakah ini salah satu kesan mengapa Islam tidak membenarkan cinta sebelum berkahwin? Anda pasti ada jawapannya...
Selasa, 5 Julai 2011

Pengalaman 01.07.2011

01hb Julai 2011 merupakan satu tarikh yang amat bermakna untuk saya dan rakan-rakan seperjuangan saya yang lain. Pada tarikh tersebut, satu Konvensyen Peguam Syarie Seluruh Malaysia Kali Ke-2 telah diadakan di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur dimana konvensyen tersebut telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu YAB Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Inilah kali pertama saya dapat bersua muka bukan sahaja dengan Perdana Menteri tetapi juga dengan YAB Senator Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil bin Hj. Baharom (B) dan Datuk Dr. Mashitah Ibrahim. Inilah juga kali pertama saya menyanyikan lagu 1Malaysia dengan penuh penghayatan.

Alhamdulillah, dengan adanya Konvensyen ini telah memberikan saya peluang untuk berjumpa kenalan-kenalan lama saya untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan idea sepanjang menceburi bidang kepeguaman syarie ini.
Terdapat tiga (3) kertas kerja yang dibentangkan dalam konvensyen kali ini iaitu:-

i) Kepeguaman Syarie di Malaysia yang dibentangkan oleh Y.Bhg Tuan Mohamad Isa bin Abd Ralip, Presiden, Persatuan  Peguam Syarie Malaysia;

ii) Kepeguaman Syarie di Negara Brunei Darussalam yang dibentangkan oleh Y.Bhg Tuan Mohd Yusof bin Halim, Peguam Kanan Tetuan Sankaran Halim; dan

iii) Kepeguaman Syarie di Republik Singapura yang dibentangkan oleh YA Puan Faridah Eryani binti Pairin, Ahli Lembaga Rayuan, Mahkamah Rayuan Syariah Republik Singapura.

Walaupun Y. Bhg Tuan Mohamad Isa banyak membincangkan kelemahan dan kekurangan kepeguaman syarie di Malaysia, tetapi menurut pandangan peribadi saya hasil daripada pembentangan ketiga-tiga kertas kerja tersebut, saya percaya bahawa kepeguaman syarie di Malaysia adalah lebih bagus dan semakin berkembang dengan jayanya. Kewujudan Konvensyen ini juga sudah menunjukkan adanya perkembangan kepeguaman syarie yang baik di Malaysia.

Di akhir konvensyen ini, Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia telah membentangkan Resolusi Konvensyen untuk dipertimbangkan oleh Perdana Menteri iaitu:-
i) Menggesa Jabatan Peguam Negara untuk menyegerakan kewujudan Akta Guaman Syarie;
ii) Menubuhkan Majlis Peguam Syarie selaras dengan penubuhan Akta Guaman Syarie;
iii) Menyeragamkan Sijil Pentauliahan Peguam Syarie dan mewujudkan hanya satu Sijil Amalan Peguam Syarie sahaja yang boleh digunakan untuk semua Mahkamah Syariah seluruh Malaysia;
iv) Memperkasakan dan mengukuhkan Mahkamah Syariah serta Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan menaiktaraf pejawatan skim pegawai syariah ke satu skim yang berbeza dengan skim perkhidmatan yang lain; dan
v) Memperluaskan bidangkuasa Mahkamah Syariah khususnya dalam bidang jenayah dan muamalat.

Walaupun pengendalian majlis ini oleh pihak penganjur terutamanya dari segi masa  agak kurang memuaskan, namun kewujudan konvensyen ini adalah satu usaha yang murni yang dilakukan oleh pihak penganjur dalam memastikan kehakiman syariah di negara ini berada ditahap yang memuaskan.
Jumaat, 27 Mei 2011

Pengalaman 26.05.2011

Hari ini semasa saya sedang menanti kes saya dipanggil untuk disebut, saya sempat melihat dan mendengar satu keputusan kes jenayah syariah dibacakan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

Keputusan kes ini ialah berkaitan dengan dakwaan "mengajar agama tanpa tauliah" dimana ianya adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta/Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah negeri:-

Seksyen 11. Mengajar agama tanpa tauliah.

(1) Mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah seksyen 96 Akta Pentadbiran adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.
(2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi-

(a) mana-mana orang atau golongan orang yang dikecualikan oleh Majlis di bawah seksyen 98 Akta Pentadbiran; atau

(b) mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam di dalam kediamannya sendiri kepada anggota keluarganya sahaja.

Apa yang menarik ingin saya kongsikan di sini ialah semasa saya mendengar penghakiman dibacakan, hati saya merasa "kasihan" melihat kepada Tertuduh yang didakwa melakukan kesalahan sedangkan beliau mengajar agama. Mengajar itu baik tetapi disebabkan dia tidak mempunyai tauliah mengajar, maka dia didakwa oleh pihak berkuasa.

Walaubagaimanapun, Tertuduh pada hari ini mampu menarik lafaz lega kerana Mahkamah telah melepaskan dan membebaskan Tertuduh daripada tuduhan tersebut. Dalam penghakiman, Mahkamah menyatakan bahawa pihak pendakwaan telah gagal membuktikan Tertuduh mengajar agama iaitu mengajar tafsir ayat 14 hingga 20 Surah al-baqarah. Saksi-saksi pendakwaan hanya mengetahui Tertuduh mengajar tetapi tidak pasti samada Tertuduh mengajar tafsir ayat 14 hingga 20 Surah al-baqarah. Selain itu, lokasi kejadian kesalahan didakwa dilakukan juga adalah terlalu umum.

Jadi, pada kawan-kawan semua terutama ustaz dan ustazah, saya nak ingatkan kalau nak mengajar orang ramai tue kena dapat tauliah dulu yer.. kalau tidak, bersiap sedialah kawan-kawan ku semua...

Rabu, 25 Mei 2011

BILA WALI HAKIM DIGUNAKAN DALAM PERNIKAHAN?

Wali hakim dalam pernikahan seorang perempuan boleh digunakan dalam keadaan-keadaan seperti berikut:-

i) Pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab
ii) Pengantin perempuan mempunyai ramai wali nasab tetapi wali nasab yang hampir berada di tempat yang jaraknya dua ((2) marhalah atau lebih dari pengantin perempuan. Dalam keadaan ini hak menjadi wali tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh tetapi hendaklah dikahwinkan menggunakan wali hakim.
iii) Wali enggan menikahkan pengantin perempuan dengan lelaki yang sekufu (setaraf) dengan perempuan tersebut.

SUSUNAN WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN

Kewujudan wali dalam pernikahan seorang perempuan adalah wajib. Sabda Nabi s.a.w:-

"Tidak ada nikah tanpa wali"

Susunan wali-wali dalam pernikahan adalah seperti berikut:-

a) Bapa
b) Ayah kepada bapa (Datuk)
c) Adik beradik lelaki seibu sebapa
d) Adik beradik lelaki sebapa
e) Anak saudara (anak kepada adik lelaki seiibu dan sebapa)
f) Anak saudara (anak kepada adik lelaki sebapa)
g) Bapa saudara seibu sebapa ( adik beradik lelaki kepada bapa yang seibu dan sebapa)
h) Bapa saudara sebapa ( adik beradik lelaki kepada bapa yang sebapa)
i) Sepupu ( anak lelaki kepada bapa saudara yang seibu dan sebapa)
j) Sepupu ( anak lelaki kepada bapa saudara yang sebapa)

Jika kesemua wali-wali nasab di atas tidak ada, maka wali yang digunakan ialah wali hakim/sultan.

Jika bapa seseorang perempuan telah meninggal dunia, maka kuasa wali akan berpindah kepada wali selepasnya iaitu datuk dan begitulah seterusnya mengikut susunan wali.

Selasa, 24 Mei 2011

SIAPAKAH YANG BOLEH MENJADI JURUNIKAH

Orang-orang yang diiktiraf untuk menjadi jurunikah sesuatu perkahwinan ialah:-

Jika pengantin perempuan mempunyai wali nasab:-

i) Wali di hadapan Pendaftar;
ii) Wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar; atau
iii) Pendaftar sebagai wakil wali.

Jika pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab, pernikahan tersebut hanyalah boleh diakadnikahkan oleh wali hakim.

* Pendaftar ialah Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk termasuklah Penolong Pendaftar
* Wali Hakim ialah wali yang ditauliahkan oleh Sultan dimana pengantin perempuan tinggal/bermastautin

UMUR MINIMUM BERKAHWIN

Umur minimum untuk berkahwin sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 ialah sebagaimana berikut:-

i) Lapan belas (18) tahun ke atas bagi pengantin lelaki; dan
ii) Enam belas (16) tahun ke atas bagi pengantin perempuan.

Jika pengantin lelaki berumur kurang  daripada 18 tahun atau pengantin perempuan berumur kurang dari 16 tahun, maka perkahwinan tersebut tidak boleh dilangsungkan sehinggalah mendapat kebenaran secara bertulis dari Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Untuk mendapat kebenaran bertulis tersebut, satu Permohonan Untuk mendapatkan kebenaran berkahwin perlulah di failkan di Mahkamah Rendah Syariah dimana pemohon tinggal atau bermastautin. 

Selasa, 29 Mac 2011

RUKUN-RUKUN NIKAH

Nikah mempunyai lima (5) rukun iaitu:-
 1. Suami;
 2. Isteri
 3. Dua (2) orang saksi
 4. Wali
 5. Akad nikah
Setiap rukun pernikahan tersebut di atas mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana berikut:-

(1) Suami
 • Suami tidak mempunyai hubungan mahram dengan perempuan yang dikahwini
 • Suami adalah lelaki yang tertentu
 • Tidak berada dalam ihram haji atau umrah
(2) Isteri
 • Tidak mempunyai halangan-halangan untuk berkahwin
 • Isteri adalah perempuan yang ditentukan
 • Tidak berada dalam ihram haji atau umrah
(3) Dua orang saksi
 • Saksi mestilah beragama Islam
 • Saksi mestilah lelaki
 • Berakal dan baliqh
 • Adil walaupun zahirnya sahaja
 • Mendengar
 • Melihat
(4) Wali
 • Wali mestilah beragama Islam,
 • Adil
 • Baligh
 • Berakal
 • Tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan
 • Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih (bodoh)
 • Bukan orang yang berihram
(5) Akad Nikah
 • Akad nikah hendaklah menggunakan lafaz nikah atau kahwin
 • Lafaz sighah (ijab dan qabul) hendaklah disebut secara jelas dan terang
 • Ijab dan qabul bersambung
 • Wali dan pengantin lelaki waras sehingga selesai akad
 • Sighah menunjukkan akad berlaku ketika itu juga
 • Sighah mestilah mutlak 
Sekiranya pernikahan diadakan tidak menepati syarat-syarat rukun nikah di atas, maka pernikahan tersebut adalah fasid dimana pasangan tersebut mestilah difaraqkan (dipisahkan).

Pengalaman saya: 29.03.2011 (Selasa)

Semasa di dalam dewan Mahkamah, dia tidak faham alasan penghakiman yang hakim bacakan. Dia tidak faham keputusan yang hakim berikan. Dia kelihatan terpinga-pinga dengan keputusan hakim kerana dia tidak faham status permohonannya.

Di luar dewan mahkamah, saya menerangkan kepada dia, permohonannya diluluskan Mahkamah. Dia bebas dari Islam. Dia sudah tidak ada kaitan dengan Islam. Mahkamah sudah isytihar dia bukan beragama Islam. Mendengar kata-kata saya, dia terus sujud menyembah dan menyentuh kaki kanan saya. Saya terkejut dengan perbuatannya. Jantung saya berdebar-debar. Saya lantas menarik kaki kanan saya sambil memerhatikan orang-orang disekeliling yang melihat perbuatan tersebut. Sambil menangis dia mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada saya.

Apa kaitannya saya? Saya bukan Peguam Syarie dia... Malah, saya tidak pernah menyokong permohonannya.

Saya melihat dia begitu seronok dengan keputusan Mahkamah kerana dia sudah boleh dan bebas mengamalkan ajaran agama asalnya dan tidak risau lagi dimana jasadnya akan dikebumikan...

Ya Allah, hanya engkau yang layak disembah.

Jumaat, 28 Januari 2011

MAKSUD "SEKUFU"

Sekufu ialah persamaan (setaraf) diantara calon suami dan calon isteri. Persamaan ini boleh dilihat dari beberapa sudut iaitu:-
 1. Beragama dan baik. Maksudnya lelaki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang solehah.
 2. Pekerjaan. Contohnya lelaki yang bekerja sebagai tukang sapu tidak setaraf dengan anak perempuan tokoh korporat.
 3. Tidak mempunyai kecacatan yang boleh menyebabkan berlakunya fasakh dalam perkahwinan.
Sekufu adalah hak calon isteri dan walinya. Walaupun sekufu bukan syarat sah perkahwinan, ia adalah perlu kerana persamaan ini tidak memerlukan pasangan suami isteri mengubah kebiasaan hidup mereka memandangkan kebiasaan hidup mereka adalah hampir sama. Selain itu, ia dapat mengelak calon isteri dan wali menjadi malu.

Namun calon isteri dan walinya boleh meninggalkan syarat ini. Tidak ada siapa yang boleh menghalang mereka jika kedua-duanya redha atau setuju meninggalkan syarat ini.

Tetapi jika hanya seorang sahaja (calon isteri atau wali) yang setuju, pihak yang tidak setuju (calon isteri atau wali) boleh mempertikaikannya di Mahkamah dan memohon untuk memfasakhkan pernikahan.

Khamis, 27 Januari 2011

WANITA YANG HARAM DINIKAHI

1. Haram selama-lamanya disebabkan:-

Hubungan keturunan (nasab):
 • Ibu, nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa;
 • Anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, cucu perempuan dari anak perempuan. 
 • Adik beradik perempuan seibu sebapa atau sebapa atau seibu.
 • Anak perempuan kepada adik beradik lelaki yang seibu sebapa atau sebapa atau seibu (Anak saudara).
 • Anak perempuan kepada adik beradik perempuan yang seibu sebapa atau sebapa atau seibu (Anak saudara).
 • Adik beradik perempuan bapa ( Ibu saudara sebelah ayah).
 • Adik beradik perempuan ibu (Ibu saudara sebelah ibu).
Hubungan perkahwinan:
 • Isteri bapa (ibu tiri) Isteri datuk  sebelah bapa atau ibu (nenek tiri).
 • Isteri anak (menantu), isteri cucu lelaki sebelah anak lelaki atau anak perempuan.
 • Ibu mertua.
 • Anak perempuan isteri (anak tiri) (selepas bapa tiri bersetubuh dengan ibunya).
Haram kerana susuan:
 • Ibu susuan.
 • Adik beradik perempuan susuan.
 • Anak perempuan kepada adik beradik lelaki atau perempuan susuan.
 • Ibu saudara susuan (adik beradik susuan dengan bapa).
 • Anak perempuan susuan (perempuan yang menyusu dengan isteri).
2. Haram untuk sementara waktu
 • Berkahwin atau memadukan (poligami) dengan dua beradik perempuan sekaligus.
 • Memadukan (Poligami) seorang perempuan dengan ibu saudara sebelah ibunya atau bapanya; Memadukan (Poligami) seorang perempuan dengan anak perempuan kepada adik beradik perempuannya atau lelakinya; Memadukan (Poligami) seorang perempuan dengan anak perempuan kepada anak lelakinya atau anak perempuannya.
 • Berkahwin lebih dari empat (4) orang perempuan.
 • Perempuan kafir yang menyembah berhala.
 • Perempuan yang sudah berkahwin (mempunyai suami).
 • Perempuan yang masih dalam iddah.
 • Perempuan yang diceraikan dengan talak tiga (3).

HUKUM BERKAHWIN

 1. SUNAT - Jika seseorang itu ingin berkahwin, memiliki kemampuan dari segi nafkah, mas kahwin serta nafkah kehidupannya dan kehidupan isterinya dan dia merasakan dia tidak akan terjerumus ke dalam perkara maksiat (zina) jika dia tidak berkahwin.
 2. SUNAT MENINGGALKANNYA -Jika seseorang itu ingin berkahwin tetapi tidak mempunyai kemampuan dan nafkah. 
 3. MAKRUH - Jika seseorang itu tidak ingin berkahwin sama ada disebabkan oleh faktor semulajadi, sakit atau sebab-sebab lain.
 4. AFDHAL TIDAK BERKAHWIN - Jika seseorang itu mempunyai kemampuan tetapi dia tidak ingin berkahwin kerana sibuk beribadat dan menuntut ilmu..
 5. AFDHAL BERKAHWIN - Jika seseorang itu tidak sibuk beribadat dan tidak sibuk menuntut ilmu dan dia mempunyai kemampuan untuk berkahwin tetapi tidak ada keperluan untuk berkahwin.