Catatan Yang Ditampilkan

TEGAHAN KACAU GANGGU

Halaman

Selasa, 29 Mac 2011

RUKUN-RUKUN NIKAH

Nikah mempunyai lima (5) rukun iaitu:-
 1. Suami;
 2. Isteri
 3. Dua (2) orang saksi
 4. Wali
 5. Akad nikah
Setiap rukun pernikahan tersebut di atas mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana berikut:-

(1) Suami
 • Suami tidak mempunyai hubungan mahram dengan perempuan yang dikahwini
 • Suami adalah lelaki yang tertentu
 • Tidak berada dalam ihram haji atau umrah
(2) Isteri
 • Tidak mempunyai halangan-halangan untuk berkahwin
 • Isteri adalah perempuan yang ditentukan
 • Tidak berada dalam ihram haji atau umrah
(3) Dua orang saksi
 • Saksi mestilah beragama Islam
 • Saksi mestilah lelaki
 • Berakal dan baliqh
 • Adil walaupun zahirnya sahaja
 • Mendengar
 • Melihat
(4) Wali
 • Wali mestilah beragama Islam,
 • Adil
 • Baligh
 • Berakal
 • Tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan
 • Wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih (bodoh)
 • Bukan orang yang berihram
(5) Akad Nikah
 • Akad nikah hendaklah menggunakan lafaz nikah atau kahwin
 • Lafaz sighah (ijab dan qabul) hendaklah disebut secara jelas dan terang
 • Ijab dan qabul bersambung
 • Wali dan pengantin lelaki waras sehingga selesai akad
 • Sighah menunjukkan akad berlaku ketika itu juga
 • Sighah mestilah mutlak 
Sekiranya pernikahan diadakan tidak menepati syarat-syarat rukun nikah di atas, maka pernikahan tersebut adalah fasid dimana pasangan tersebut mestilah difaraqkan (dipisahkan).

Pengalaman saya: 29.03.2011 (Selasa)

Semasa di dalam dewan Mahkamah, dia tidak faham alasan penghakiman yang hakim bacakan. Dia tidak faham keputusan yang hakim berikan. Dia kelihatan terpinga-pinga dengan keputusan hakim kerana dia tidak faham status permohonannya.

Di luar dewan mahkamah, saya menerangkan kepada dia, permohonannya diluluskan Mahkamah. Dia bebas dari Islam. Dia sudah tidak ada kaitan dengan Islam. Mahkamah sudah isytihar dia bukan beragama Islam. Mendengar kata-kata saya, dia terus sujud menyembah dan menyentuh kaki kanan saya. Saya terkejut dengan perbuatannya. Jantung saya berdebar-debar. Saya lantas menarik kaki kanan saya sambil memerhatikan orang-orang disekeliling yang melihat perbuatan tersebut. Sambil menangis dia mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada saya.

Apa kaitannya saya? Saya bukan Peguam Syarie dia... Malah, saya tidak pernah menyokong permohonannya.

Saya melihat dia begitu seronok dengan keputusan Mahkamah kerana dia sudah boleh dan bebas mengamalkan ajaran agama asalnya dan tidak risau lagi dimana jasadnya akan dikebumikan...

Ya Allah, hanya engkau yang layak disembah.