Khamis, 29 September 2011

Di Mahkamah Syariah manakah Pemohon/Plaintif perlu failkan tuntutan?

Sesuatu tuntutan atau permohonan hendaklah difailkan di Mahkamah Syariah di mana Pemohon/Plaintif tinggal atau bermastautin. Sekiranya alamat tempat tinggal atau mastautin berlainan dengan alamat yang tertera dalam kad pengenalan Pemohon/Plaintif, maka satu Surat Akuan Mastautin perlu diperolehi Pemohon/Plaintif di Masjid yang berdekatan tempat tinggal.

Alamat tempat kerja atau pejabat tidak boleh digunapakai sebagai alamat permohonan kecuali Pemohon/Plaintif tinggal di alamat tersebut.

Walaubagaimanapun, sesuatu tuntutan pasca penghakiman dimana sudah terdapat Perintah dikeluarkan oleh Mahkamah, Maka, sebarang tuntutan berkaitan perlaksaan atau mengubah Perintah tersebut hendaklah dilakukan di Mahkamah yang mengeluarkan Perintah tersebut.

Untuk kes harta sepencarian, tuntutan hendaklah difailkan di Mahkamah yang mensabitkan perceraian pihak-pihak. Contohnya, jika kes cerai disabitkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur, maka tuntutan Harta Sepencarian hendaklah difailkan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur walaupun Plaintif tinggal di Selangor.
 

AKTA-AKTA YANG BERKUATKUASA DI MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN

1) Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993(Akta 505)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/938ea6c8aaeafd78482571fe0011dedd?OpenDocument

2)  Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument

3) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/fa067c5bcc0dbabe48256fd3000c868d?OpenDocument

4) Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/bb86c652310c6ff8482570820008148a?OpenDocument

5) Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 560)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/fe7ccc4648611a53482570820008147e?OpenDocument

6) Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 559)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/d31866f9fa58ec974825708200081476?OpenDocument

7) Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jenayah) 1965 (Akta 355)
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen2011/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/30fc8a06c5f8b8d6482572dd0017edb6?OpenDocument

Gelaran pihak-pihak di Mahkamah Syariah

Di Mahkamah Syariah terdapat dua (2) jenis tindakan yang difailkan di Mahkamah iaitu Saman dan Permohonan.

Untuk kes yang tindakannya dimulai  dengan Saman, pihak yang menuntut dipanggil sebagai "Plaintif" manakala pihak yang dituntut atau kena tuntut dipanggil sebagai "Defendan".

Bagi kes yang dimulai dengan tindakan Permohonan, orang yang memohon dipanggil sebagai "Pemohon" manakala yang dituntut sebagai "Responden".

Dalam kes yang melibatkan rayuan, orang yang merayu dipanggil sebagai "Perayu" dan pihak satu lagi dipanggil sebagai "Responden".