Rabu, 23 November 2011

Perkahwinan bertentangan undang-undang perlu didaftarkan

Secara prinsipnya, suatu perkahwinan yang dilangsungkan bertentangan atau melanggar undang-undang tidak boleh didaftarkan. Walaubagaimanapun, jika dapat dibuktikan bahawa perkahwinan yang dilangsungkan tersebut adalah sah sebagaimana peruntukan Hukum Syarak, maka perkahwinan tersebut masih boleh didaftarkan dengan syarat Mahkamah Syariah telah mengeluarkan Perintah mengesahkan perkahwinan tersebut. Jadi, untuk menentukan samada perkahwinan yang dilangsungkan berlawanan dengan undang-undang sah atau sebaliknya, perkahwinan tersebut perlulah di rujuk di Mahkamah Syariah terlebih dahulu. Setelah Mahkamah Syariah mengesahkan pernikahan tersebut melalui Perintah, maka Perintah tersebut perlulah dibawa ke Pejabat Agama berhampiran untuk urusan pendaftaran pernikahan.

Perlu diketahui bahawa apabila kes telah dirujuk ke Mahkamah, maka beban pembuktian bagi membuktikan pernikahan wujud adalah terletak kepada Pemohon bagi membuktikan bahawa pernikahan yang dilangsungkan tersebut adalah selaras dengan kehendak Hukum Syarak.

Dalam menentukan samada sesuatu pernikahan tersebut berdasarkan Hukum Syarak atau sebaliknya, syarat-syarat rukun-rukun nikah adalah sangat penting untuk dipenuhi tanpa gagal. Untuk syarat-syarat Rukun Nikah, Sila Rujuk http://peguamsyarie-farihah.blogspot.com/2011/03/tahukah-anda-rukun-rukun-nikah.html

Sekiranya perkahwinan dilangsungkan di Thailand, Sijil Nikah dan Surat Pengesahan Nikah yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Thailand bukanlah bukti yang kuat bagi menyokong permohonan pengesahan nikah di Mahkamah. Mahkamah masih memerlukan bukti-bukti lain bagi menyokong keterangan Pemohon.

Wali pernikahan, jurunikah dan saksi-saksi pernikahan adalah individu-individu yang sangat penting untuk tampil ke Mahkamah bagi memberikan keterangan bagi menyokong permohonan Pemohon (pasangan pengantin iaitu suami atau isteri) bagi membuktikan keesahan pernikahan yang dilakukan tersebut berdasarkan Hukum Syarak. Namun, malangnya kebanyakan saksi-saksi ini gagal dipanggil oleh Pemohon yang menyebabkan Pemohon gagal membuktikan pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan Hukum Syarak yang menyebabkan Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkahwinan. Akibatnya, pernikahan tersebut terpaksa difaraqkan (dipisahkan) oleh Mahkamah dan Pemohon hendaklah melakukan akad nikah sekali lagi yang menepati undang-undang dan Hukum Syarak.

Jika sekiranya pasangan yang melakukan pernikahan bertentangan undang-undang mengabaikan urusan pendaftaran pernikahan ini, maka kesannya pasangan ini berkemungkinan akan menghadapi masalah di kemudian hari yang bukan sahaja berkaitan status perkahwinan, tetapi juga berkaitan nasab dan urusan pembahagian harta pusaka.