Selasa, 17 Januari 2017

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SEMASA PROSES PERMOHONAN HARTA PUSAKA

1) Sijil kematian atau permit pengkebumian mayat (sebagai bukti kematian)
2) Permohonan untuk perintah anggapan kematian (jika kematian tidak dapat dibuktikan secara biasa) di Mahkamah Tinggi
3) SURAT WASIAT TERAKHIR simati
4) Jadual yang mengandungi butir-butir nilai aset dan senarai waris.
5) Sijil Faraid untuk menentukan waris faraid simati.
6) Senarai waris, umur, hubungan dengan simati dan alamat bagi mendapat persetujuan melantik pentadbir
7) Surat persetujuan waris-waris dengan perlantikan seorang waris yang dicadangkan sebagai pentadbir pusaka yang ditandatangani dihadapan Majestret/Pesuruhjaya Sumpah
8) Surat penolakan waris-waris yang ingin menolak hak dan bahagian making-masing
9) Dokumen perlantikan penjaga (waris bawah umur atau kurang upaya)

DILEMA BAPA ANGKAT

Amat malang apabila bapa angkat mengakui dan bersumpah dia memiliki anak kandung sedangkan anak itu bukan dari darah dagingnya.

Jujurlah dalam hidup ini walaupun ianya pahit.

Hati siapa yang kita nak jaga sebenarnya?

KUASA AYAH SEBAGAI WALI

➡ Seorang ayah adalah wali UTAMA dalam pernikahan.

➡Seorang ayah mempunyai hak untuk mengahwini ANAK DARA nya TANPA PENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN anaknya tersebut.

➡Seorang ayah perlu mendapat izin atau persetujuan anaknya yang berstatus JANDA sebelum menikahkan anaknya tersebut.

✳ Ayah di sini adalah merujuk kepada ayah kepada anak SAH TARAF. Bukan ayah angkat atau biologi.